Hjem

En håndverkpedagogisk steinerskole

Momo Waldorfskole er en håndverkpedagogisk steinerskole. Vi arbeider for å gi barn og ungdom med behov for alternativ skolehverdag en praktisk rettet undervisning med vekt på håndverk, kunst, og håndens ferdigheter til fremtidig yrke og behov i hverdagen. Teorifagene er tilpasset elevens evner og muligheter, og de får en individuell opplæringsplan i stedet for en normert fagplan. Livsmestring har alltid stått på vår fagplan og har vært en grunnpilar i vårt undervisningstilbud.

Vi tilbyr undervisning på barneskole, ungdomsskole og videregående trinn.