Kontakt

Postadresse:
Postboks 40 Heimdal
7472 Trondheim

Besøksadresse:
Søbstadvegen 65
7088 Heimdal

Telefon rektor:
942 39 413

E-post:
momo@steinerskolen.no

Digipost:
Organisasjonsnummer 996 724 255