Praktisk info

Søknad om elevplasser sendes til Momo Waldorfskole – Sandbakkveien 73, 7072 Heimdal. Søknadskjema fås ved å henvende seg til skolen.

Siste skoledag før sommerferien 2022 er tirsdag 21. juni.

Steinerskolenes Foreldreforbund