Praktisk info

Søknad om elevplasser sendes til Momo Waldorfskole – Postboks 40 Heimdal 7472 Trondheim. Søknadskjema fås ved å henvende seg til skolen.

Alle foreldre som har barn ved en steinerskole er medlemmer i Steinerskolenes foreldreforbund (Sff). De tilbyr veiledning, kurs og foredrag. Deres mål er å bygge broer mellom skole og hjem. De fremmer foreldrenes interesser i steinerskolene og jobber for å forbedre skolenes rammevilkår. Medlemskap koster kr 360,- pr familie pr år. Se foreldrene.no for tips og mer informasjon.

Skolerute 23-24

Foreldrehåndbok 23-24