Praktisk info

Søknad om elevplasser sendes til Momo Waldorfskole – Sandbakkveien 73, 7072 Heimdal. Søknadskjema fås ved å henvende seg til skolen.

Første skoledag etter sommerferien 2022 er 22. august, i nye lokaler i Søbstadvegen 65.

Steinerskolenes Foreldreforbund